SJ Tekmag - шаблон joomla Продвижение

header6

Praznici

Roš Hašana (takođe Roš Ašana, u prevodu "glava godine") je jevrejski praznik koji označava početak "nove jevrejske godine"  Slavi se prvog dana meseca Tišri, koji je sedmi mesec u jevrejskom kalendaru.  Roš Hašana predstavlja početak zvanične nove godine u jevrejskom kalendaru - a tradicionalno predstavlja jedno od četri "označavanja nove godine" koja su određivala različite godine u različite svrhe (vezano za ljude, životinje, žitarice, voće, ...).  Roš Hašana je nova…

Opširnije: Roš Hašana

Jom Kipur, (poznat i kao Dan pokajanja), smatra se najsvetijim i najsvečanijim jevrejskim praznikom.  U osnovi praznika je "pokajanje" i "pomirenje".  Jevreji tradicionalnoobeležavaju ovaj sveti dan 25-časovnim potpunim postom i posvećenošću molitvama.  Hrana, piće, kupanje, poslovi sa uljem (miropomazanje, trljanje, mazanje, čak i dodirulja), i bračni odnosi su zabranjeni.  Post počinje po zalasku sunca, a završava sa početkom noći narednog dana.…

Opširnije: Jom Kipur

Sukot (poznat i kao Praznik koliba) je jevrejski praznik koji se slavi 15-tog dana meseca Tišri po jevrejskom kalendaru,  što pada u period kraj septembra - kraj oktobra.  To je jedan od tri hodočasnicka praznika (hebrejski "Šaloš Regalim", pored Pesaha i Šavuota) kada Jevreji odlaze na hodočašće u Hram u Jerusalimu.…

Opširnije: Sukot

Hanuka (engl. "Hanukkah", ili "Chanukah") predstavlja proslavu pobede Jevreja Makabejaca nad paganskom grčko-asirijskom vojskom predvodjenom Antiohijem Četvrtim, kao i posvećenja Drugog Hrama koji je bio oskrnavljen tokom njihove okupacije Jerusalima.  Svojom pobedom Makabejci su izborili pravo da Jevreji ponovo praktikuju Judaizam i na taj nacin spasili monoteizam u svetu.  Istovremeno su i ponovo uspostavili političku nezavisnost za jevrejski narod.  To znači da je Hanuka, de facto, proslava jevrejskog nacionalnog preživljavanja i ponovne uspostave verskih sloboda.…

Opširnije: Hanuka

Tubišvat (takodje poznat medju Sefardima pod imenom "Frutas") je jevrejski praznik u mesecu ševat (po jevrejskom kalendaru), obično negde oko kraja januara ili početkom februara, kojim se označava "Nova godina drveća" (na hebrejskom: "Roš Hašana La'Ilanot"). Tubišvat je jedan od četri novogodišnja praznika koji se spominju u Mišni.  Uobičajeno je da se sadi drveće i jede suvo i koštunjavo voće, posebno smokve, urme, suvo groždje, mahune i bademi. U vreme praznika Tubišvat u Izraelu obično cveta divlji badem.…

Opširnije: Tubišvat

Purim je praznik kojim se slavi oslobodjenje jevrejskog naroda u starom persijskom carstvu od Hamanove zavere da ga uništi, kako je zapisano u Bibliji - Knjizi o Esteri, ili na hebrejskom "Megilat Ester".  Jevreji iz Kraljevine Judeje koji su bili odvedeni u vavilonko ropstvo u 6-tom veku p.n.e., našli su se pod persijskom vlašću kada su Persijanci osvojili Vavilon.  Estera, prelepa mlada Jevrejka bez roditelja je živela u Persiji pod starteljstvom svog ujaka Mordehaja, jednim od Jevreja pravednika (u hebrejskoj tradiciji pravednici su poznati pod imenom "cadik").  Medjutim, lepa Estera je bila uzeta protiv svoje volje u harem Ahašveroša, kralja Persije.  Sam Kralj Ahašveroš voleo je Esteru najviše od svih svojih žena, ali mu ona ništa nije rekla o svom jevrejskom poreklu.…

Opširnije: Purim

Pesah (engl. Passover) je sveti jevrejski praznik koji nas podseća na oslobodjenje starih Hebreja iz misirskog ropstva (Misir - Stari Egipat). Praznik počinje 14-tog dana meseca nisana po jevrejskom kalendaru (odgovara periodu mart - april) i predstavlja jedan od tri "hodočasnička" praznika, za vreme kojih su Jevreji tradicionalno odlazili na hodočašće u Hram u Jerusalimu.…

Opširnije: Pesah

Šavuot (ili Šavuos - naziv koji koriste Aškenazi; inače u prevodu: "nedelje/sedmice") je jevrejski praznik koji se slavi po jevrejskom kalendaru 6-tog dana meseca sivana (krajem maja ili početkom juna).  Prema tradiciji Šavuot se slavi u znak sećanja na dan kada je Bog dao Toru (Bibliju) svekolikom jevrejskom narodu koji se okupio na Sinajskoj Gori, mada povezivanje praznika Šavuot sa "davanjem Tore" nije eksplicitno navedeno u biblijskim tekstovima.  Sam praznik predstavlja jedan od tri "biblijska hodočasnička praznika".  Datum slavljenja Šavuota se direktno povezuje sa praznikom Pesah.  U Tori se navodi sedmonedeljno odbrojavanje, koje počinje drugog dana Pesaha i neposredno se nastavlja sa Šavuotom.  Šavuot se slavi u Izraelu jedan dan, a u Dijaspori (izvan Izraela) dva dana, iako Jevreji koji slede reformski Judaizam slave Šavuot samo jedan dan i u Dijaspori.…

Opširnije: Šavuot

Lag BaOmer (medju Sefardima poznat kao Lag LaOmer) je jevrejski praznik koji se slavi trideset-trećeg dana računanja perioda Omer, i pada 18-tog dana meseca Ijara po jevrejskom kalendaru (što odgovara periodu april-maj).  Etimološki, ime praznika u potpunosti ukazuje na vreme praznovanja: “Lag” na hebrejskom znači "33-ći [dan]” - brojna vrednost hebrejskog slova L (lamed) je “30”, a slova G (gimmel) je “3”, tako da ova dva slova zajedno označavaju “33” (slično kao kod rimskih brojeva).  U skladu sa tim, Lag BaOmer znači "33-ći [dan] u vreme Omer-a", nasuprot Lag LaOmer koji znači "33-ći [dan] za vreme Omer-a" – očigledno su oba značenja veoma logična i razumljiva.…

Opširnije: Lag BaOmer