1. Ne jedu se određene vrste životinja te njihovo mlijeko i jaja;
 
Od kopnenih životinja:
Može se jesti: svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti. (Lev 11:3) i
...možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa. (Pnz 14:6)…

Opširnije: Osnove košer prehrane